Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Volume 10

Enterprice an investment

Viktor Kafidov

Abstract

Šis straipsnis yra naudingas įmonėms, kurios plėtoja ir investuoja į inovacijas. Rinkodaros
tyrimų ir techninės infrastruktūros pagrindu gali būti nustatytas produkcijos gamybinis pajėgumas.
Produkcijos realizavimas gali padėti gauti pajamas per pusę metų ar per metus; vieną dalį
pajamų verslininkai išleidžia produkcijos modernizavimui ir kai kuriems ketvirtos stadijos inovacinio
proceso darbams, tai leidžia didinti inovacinio produkto gamybos apimtis maksimaliai
išnaudojant našius fondus ir gauti papildomą pelną finansuojant trečią inovacinio proceso stadiją,
t. y. kuriant inovacinį produktą. Šioje situacijoje gali būti naudojamos ir savos, ir įgytos naujovės.
Sėkmingai rinkodarai pasiekti reikia turėti naujų produkcijos rūšių, todėl būtina keisti technologijos
lygį. Produkcijos technologijos modifikacijos rezultatai efektyvumo požiūriu gerėja,
atsiranda galimybė gaminti naują inovacinio produkto rūšį, pelno dalis galėtų būti naudojama
naujovių plėtrai. Fondo surinkimo metu verslininkai gali dalyvauti inovaciniame procese kartu
su valstybiniais, komerciniais fondais ar rizikingo verslo firmomis. Esant tokioms aplinkybėms,
gamintojas gali dalyvauti finansavimo tiriamajame darbe nepriklausomai arba bendradarbiaujant
su valstybe ir galiausiai turi galimybę naudotis tyrimų rezultatais produkcijos asortimento didinimo,
produktyvumo didinimo, naujovių realizacijos (licenzijomis, patentais) srityse.
Tai būtų naudinga verslininkams, turintiems galimybę pristatyti naujas savo ar įgytas
naujoves. Kiekvienos rūšies inovacinio produkto plėtra ir pristatymas yra atliekami rinkodaros
tyrimų pagrindu, nustatant šio produkto poreikį ir būtinumą.
Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
1074 views

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development eISSN 2345-0355

This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Dr Audrius Gargasas.